Přehled kurzů a biblických knih KSB

V současnosti nabízíme studijní materiály k těmto kurzům:

Bible - Boží úžasná kniha (+ VIDEA)

7 filmů a studijní příručka k 7 setkáním Základní info o Bibli, SZ, NZ, seznámení s autorem, obtížná místa v Bibli, https://vimeo.com/402651227
7
lekcí
|
7 videí a materiál ke stažení ZDARMA
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Pentateuch (1.-5. Mojžíšova)

Pět knih Mojžíšových v 30 setkáních
30
lekcí
|
450 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Deuteronomium (5. Mojžíšova)

Deuteronomium je kniha, ze které často citoval Pán Ježíš. Nový zákon se na ni odvolává více než stokrát.
12
lekcí
|
180 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
360 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Boží služebník (Jozue, Soudců, Rút, 1. a 2. Samuelova)

Procházíme 5 SZ knih se záměrem studovat charakter Božích služebníků
30
lekcí
|
450 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Matouš

Evangelium podle Matouše - bylo psáno pro uvěřívší ze Židů, proto je vhodné pro osoby narozené věřícím rodičům
30
lekcí
|
450 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Lukáš

Evangelium podle Lukáše lékař, píše evangelium svému příteli římskému patriciovi
30
lekcí
|
450 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Skutky apoštolů

Projděte si, co se dělo od založení církve po misijní rozmach ap. Pavla
30
lekcí
|
450 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Římanům

Nejdokonalejší výklad spásy po stránce věroučné i praktické
30
lekcí
|
450 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

1. Korintským

1. list do Korintu
18
lekcí
|
270 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
540 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Galatským

List Galatským - ospravedlnění z víry
6
lekcí
|
90 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Efezským

List Efezským - Pavlova ekleziologie, klasická verze s pomůckou pro učitele
6
lekcí
|
90 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Efezským Global

List Efezským - nejlepší výklad ekleziologie, náuky o církvi
12
lekcí
|
180 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
360 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Filipským

List Filipským
6
lekcí
|
90 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Koloským

List Koloským
8
lekcí
|
120 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
240 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Křesťanský život - Filemonovi, listy Jana, Judy

Krátké epištoly, dávající náhled do života první církve
12
lekcí
|
180 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
360 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Křesťanské vůdcovství - Timoteovi, Titovi

Není to manažerský kurz, ale ukázka, jak se ap. Pavel věnoval dvěma vůdcům
12
lekcí
|
180 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
210 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Jakub

Praktické křesťanství, klasická verze s příručkou pro učitele
6
lekcí
|
90 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Jakub (Global)

6 lekcí k praktické epištole Jakuba
6
lekcí
|
90 Kč
(nebo OnLine roční předplatné na 5 kurzů)
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global
UkázkaObjednávky

Bible - Boží úžasná kniha (+ VIDEA)

7 filmů a studijní příručka k 7 setkáním Základní info o Bibli, SZ, NZ, seznámení s autorem, obtížná místa v Bibli, https://vimeo.com/402651227
7
lekcí
|
7 videí a materiál ke stažení ZDARMA
(PDF)
|
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Boží služebník (Jozue, Soudců, Rút, 1. a 2. Samuelova)

Procházíme 5 SZ knih se záměrem studovat charakter Božích služebníků
30
lekcí
|
450 Kč
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Deuteronomium (5. Mojžíšova)

Deuteronomium je kniha, ze které často citoval Pán Ježíš. Nový zákon se na ni odvolává více než stokrát.
12
lekcí
|
180 Kč
(PDF)
|
360 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Efezským

List Efezským - Pavlova ekleziologie, klasická verze s pomůckou pro učitele
6
lekcí
|
90 Kč
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Efezským Global

List Efezským - nejlepší výklad ekleziologie, náuky o církvi
12
lekcí
|
180 Kč
(PDF)
|
360 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Křesťanský život - Filemonovi, listy Jana, Judy

Krátké epištoly, dávající náhled do života první církve
12
lekcí
|
180 Kč
(PDF)
|
360 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Filipským

List Filipským
6
lekcí
|
90 Kč
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Galatským

List Galatským - ospravedlnění z víry
6
lekcí
|
90 Kč
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Jakub

Praktické křesťanství, klasická verze s příručkou pro učitele
6
lekcí
|
90 Kč
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Jakub (Global)

6 lekcí k praktické epištole Jakuba
6
lekcí
|
90 Kč
(PDF)
|
180 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Koloským

List Koloským
8
lekcí
|
120 Kč
(PDF)
|
240 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

1. Korintským

1. list do Korintu
18
lekcí
|
270 Kč
(PDF)
|
540 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Lukáš

Evangelium podle Lukáše lékař, píše evangelium svému příteli římskému patriciovi
30
lekcí
|
450 Kč
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Matouš

Evangelium podle Matouše - bylo psáno pro uvěřívší ze Židů, proto je vhodné pro osoby narozené věřícím rodičům
30
lekcí
|
450 Kč
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Pentateuch (1.-5. Mojžíšova)

Pět knih Mojžíšových v 30 setkáních
30
lekcí
|
450 Kč
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Římanům

Nejdokonalejší výklad spásy po stránce věroučné i praktické
30
lekcí
|
450 Kč
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Skutky apoštolů

Projděte si, co se dělo od založení církve po misijní rozmach ap. Pavla
30
lekcí
|
450 Kč
(PDF)
|
900 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Křesťanské vůdcovství - Timoteovi, Titovi

Není to manažerský kurz, ale ukázka, jak se ap. Pavel věnoval dvěma vůdcům
12
lekcí
|
180 Kč
(PDF)
|
210 Kč
(TISK)
|
Materiál pro účastníky a vedoucí
Global

Máte zájem o naše kurzy?

Školení mám,
chci objednat materiál