O nás

Kdo jsme a co je naše činnost

Náš spolek má poslání podporovat církevní společenství ve výchově učedníků Pána Ježíše Krista prostřednictvím pečlivého a důkladného studia Bible, které bude všem dostupné.
Tyto webové stránky mají za cíl propagovat způsob studia Bible v malých skupinkách studia po jednotlivých biblických knihách. Náš způsob studia Božího slova přináší odlišný přístup, než bývá zvykem. Kazatelé používají většinou v úvodu delší výklad a po něm se snaží vtáhnout účastníky do rozhovoru. Problém je v tom, že se účastníci často nemohou připravit a to proto, že nevědí, na jaký text bude výklad. Proto jim otázky vzniknou až po delší době, třeba při cestě domů. Reagují jen nejvíce spontánní osoby.

Materiály ke studiu Komunitního studia Bible nabízejí alternativu.

V čem jsme jiní

Jak studium probíhá

KSB nabízí jedinečný způsob studia Bible. K charakteristickým rysům patří:

Materiály podporující tento způsob studia:

1. Klasik

Verze Klasik obsahuje Studijní příručku (SP) i příručku pro vedoucí (PV):

Studijní příručka

Studijní příručka pro každého účastníka studia, kterou obdrží aspoň týden před setkáním, aby se mohl připravit na diskuzi a rozhovor. Obsahuje biblický komentář k minule probírané pasáži pro osobní, hlubší pochopení, závěrečné opakování a také 10 až 15 otázek, které mají vést k lepšímu pozorování textu určeného pro další setkání.

Příručka pro vedoucí

Příručka pro učitele, který má závěrečný výklad. Obsahuje jednak vypracovanou strukturu "kázaníčka" k dané pasáži s hlavní myšlenkou, úvodem, jednotlivými body kázání a závěr a také jakýsi "hlubší pohled" s výkladovými poznámkami k danému textu (na odbornější úrovni, než je komentář pro studenta). Nakonec jsou uvedeny správné odpovědi k otázkám. Tyto materiály nepodléhají autorským právům.

2) Global

Materiály s označením Global jsou jednotné pro účastníky i vedoucí. Oproti verzi Klasik mají materiály Global nejprve otázky k zamyšlení a teprve potom komentář. Tento formát materiálů neobsahuje příručku pro vedoucího z důvodu kulturní odlišnosti ilustrací používaných v anglické verzi.